Prenesi si 5 praks za tvoje izpolnjeno življenje. Eknjiga  ŽIVETI (NA) POLNO!

Varovanje zasebnosti

Barbara Pinter Zupančič s.p., e-naslov info@barbarapinterzupancic.si, je upravljavec z osebnimi podatki za spletno stran www.barbarapinterzupancic.si Barbara Pinter Zupančič s.p. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Osebne podatke posameznika Barbara Pinter Zupančič s.p. obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval: naročilo brezplačne e-knjige in obveščanje o novicah ter dogodkih.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja obrazec pri naročilu brezplačne e-knjige, kjer stranka vpiše ime in email naslov.

Barbara Pinter Zupančič s.p. se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodni organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Barbara Pinter Zupančič s.p. bo pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Barbara Pinter Zupančič s.p. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@barbarapinterzupancic.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov info@barbarapinterzupancic.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Barbara Pinter Zupančič s.p. ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani.

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Splošni pogoji

Pri naročilu brezplačne knjige se le-to šteje kot pogodbeno razmerje. Iz tega pogodbenega razmerja velja določilo iz direktive GDPR, ki dovoljuje obveščanje posameznikov, kadar velja izkazan legitimen interes. Zato vsem, ki naročijo brezplačno e-knjigo pošiljamo obvestila o novostih, novicah in dogodkih. S te liste se lahko naročnii kadarkoli odjavijo s klikom na povezavo “odjavi” v nogi sporočila.